Personal tracker sa panik tasterom za direktnu komunikaciju sa kontrolnim centrom.